Category Archives: Messages

Uuest õppeaastast!

Armsad õpilased!
Peale meeldivat ja puhkuserohket koolivaheaega ja seoses “Pähklipureja” ettevalmistamisega alustame järgmise õppeaasta tööd järgnevalt:
Teisipäeval, 9.augustil, alustavad treeninguid ja proove   3.kl. (RIta Dolgihh), 6.kl.(Marika Aidla) ja 9.kl. (Rita Dolgihh).
Esmaspäeval, 15. augustil alustavad treeninguid 1. ja 2.klass (Iida Murumets ja Lena Karpova).
Augusti keskel tuleb uus vastuvõtt meie kooli.
Kellukesed, Pääsukesed ning Ettevalmistusklass alustavad 1. septembril.
Ilusat koolivaheaega.
Kooli juhataja,
Elena Poznjak-Kõlar

VTBK õppemaksu ja kostüümifondi INFO

  • VTBK ÕPPEMAKS 2022/2023 õ/a:
 • Alates uuest õppeaastast on VTBK juhatuse otsusega meie kooli õpilastel järgmised õppemaksud:
  1.   Kellukesed     55 EUR-i
  2.   Pääsukesed   55 EUR-i
  3.   Ettevalmistus 60 EUR-i
  4.   0. kl.     60 EUR-i
  5.   1.kl.      60 EUR-i
  6.   2.kl.      65 EUR-i
  7.   3.kl.      65 EUR-i
  8.   6.kl.      65 EUR-i
  9.   9.kl       65 EUR-i
  10.  täiskasvanud  60 EUR-i
       üks treening 9 EUR-i
 • Õpilased, kes alustavad augustis, tasuvad poole kuu eest õppemaksu (1.klass 30 eurot, vanemad 35 eurot)
 • Õppemaks tuleb tasuda jooksva kuu 10. kuupäevaks Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli kontole arve alusel (kontonumber EE221010220022847011).
 • Balletitundidest osavõtt on kohustuslik ja puudumine ei muuda õppemaksu suurust.
 • VTBK juhatuse otsusega on õigus õpilane balletikoolist välja arvata, kui õppemaks pole 3 kuud kooli arvele laekunud. Väljaarvamisele eelneb 1-kordne kirjalik hoiatus, mille järgselt tuleb tasuda õppemaksuvõlg 2 nädala jooksul.
 • Vanematel on võimalik majanduslike raskuste korral taotleda õppemaksu soodustust.
 • Tähelepanu! VTBK juhatuse otsusega on muudetud balletikooli kostüümifondi maksmise korda,  et parandada kostüümimaksu laekumist.  Varasema 1 kord aastas maksmise asemel, lisandub 7 eurot kuus septembrist aprillini ja maikuus 9 eurot, kokku 65 eurot. Kostüümimaks on kohustuslik alates 2.klassist.

Discounts

Students of the ballet school are eligible for discounts:

 • ticket to any Vanemuine Theatre dance production €2.
 • One ticket to other Vanemuine Theatre productions with a 50% discount on the day of performance