Õppimine

Meie õpetamissüsteem baseerub eeskätt Vene balletikooli traditsioonil, mille on loonud A. Vaganova: peamist rõhku paneme klassikalise tantsu eriomadustele. Kasutusel on ka  mõnede teiste Euroopa metoodikate elemendid, näiteks on meie koolile küllalt lähedased Prantsuse süsteemi põhimõtted.

Peale traditsioonilise täisprogrammi kuuluvad meie kooli ka mudilasklassid ja ettevalmistusklass, kus lapsi valmistatakse ette Tantsu- ja Balletikooli esimeseks klassiks, kui algavad korrapärased klassikalise tantsu treeningud (kuni 5 korda nädalas). Vastavalt vanuseklassile lisanduvad klassikalisele tantsule ajalooline, karakter-, modern- ja paaristants.

Vanemuise Tantsu ja Balletikooli õppekava on registreeritud koodiga nr.111657 Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS)  13.10.2011 .