Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli kodukord 26. aug. 2015

Kodukorra reeglitega tutvumine on kohustuslik.

Balletikooli õpilane:
1. on viisakas kaasõpilaste, õpetajate ja teatritöötajate vastu.
2. hoolitseb nooremate õpilaste eest ja on nendele eeskujuks.
3. järgib õpetajate, teatritöötajate ja vanemate kaasõpilaste korraldusi.
4. ei salli kiusamist, ei tee kellelegi haiget ega ütle halvasti.
5. hoiab korras oma treeningriided, kirjutab riietesse ja jalanõudesse oma nime.
6. vastutab isiklike asjade eest, väärtasjad võtab saali kaasa.
7. ei võta ega kasuta kaasõpilaste asju ilma luba küsimata.
8. hoolitseb puhtuse ja korra eest garderoobis ja muudes teatriruumides.
9. suunab ka kaasõpilasi koristama, et kõigil oleks hea järgmisel päeval tagasi tulla.
10. kustutab viimasena ruumist lahkudes tuled.
11. hoiab teatri vara ja kostüüme.
12. ei hiline treeningtundi ega proovidesse.
13. ei tule ilma mõjuva põhjuseta teatrisse varem kui 45 minutit enne treeningu algust.
14. lahkub pärast treeningut/etendust teatrimajast viivitamata.
15. ei liigu ilma põhjuseta teatriruumides.
16. informeerib õpetajat igast puudumisest.
17. järgib etendustes osalemisel teatri sisekorra eeskirju.

Terviseprobleemide (kroonilised haigused, allergia, põieprobleemid jne) korral peab lapsevanem kindlasti informeerima õpetajat.

Kodukorra rikkumisel on kooli juhatajal õigus õpilane Vanemuise Tantsu- ja Balletikoolist välja arvata.

Kodukord koostatud 19.02.2014