Uuest õppeaastast! 14. Июн 2022

Armsad õpilased!
Peale meeldivat ja puhkuserohket koolivaheaega ja seoses «Pähklipureja» ettevalmistamisega alustame järgmise õppeaasta tööd järgnevalt:
Teisipäeval, 9.augustil, alustavad treeninguid ja proove   3.kl. (RIta Dolgihh), 6.kl.(Marika Aidla) ja 9.kl. (Rita Dolgihh).
Esmaspäeval, 15. augustil alustavad treeninguid 1. ja 2.klass (Iida Murumets ja Lena Karpova).
Augusti keskel tuleb uus vastuvõtt meie kooli.
Kellukesed, Pääsukesed ning Ettevalmistusklass alustavad 1. septembril.
Ilusat koolivaheaega.
Kooli juhataja,
Elena Poznjak-Kõlar