Osaluse kinnitamine ja koosoleku protokoll 27. okt. 2019

Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli õpilaste nimekiri on juba Linnavalitsuse KO-toetuste saajate nimekirjas. Selleks palun minge aadressile:
ja klikkige eelisjärjekorras oma lapse osalemist Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli õpingutes.
Lootes kiiret reageerimist,
Lugupidamisega,
Elena Poznjak-Kõlar
Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli juhataja