Uus! Teated ja Tunniplaan 18. sept. 2021

1.Õppemaksust.
Lastevanemate koosolekul sai otsustatud, et alates oktoobrist õppemaks hakkab laekuma lapsevanema e-mailile. Selleks jagasime iga klassi õpetajale lehed vajalike andmete märkimiseks.
2. Õpilased, kes tegid väga tublit tööd nii treeningutel, kui kontsertnumbrite ettevalmistamisel teatri avafestivalil esinemiseks, maksavad augusti eest 40.€ õppemaksu.
3.Õpilased, kes alustasid treeningutega septembris, maksavad õppemaksu septembri eest kooli pangakontole.

Jõudu ja head tervist algaval nädalal